Xi_

92 teksty – auto­rem jest Xi_.

Ta­ka pus­ta noc a ty­le wszystkiego. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 stycznia 2018, 00:51

Spadłam z drze­wa, tyl­ko z pow­ro­tem na jabłoń. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 stycznia 2018, 23:08

Ludzie myślą, że po­siada­nie in­nych ludzi da­je szczęście. Siedzę na dachu te­go wy­myśle­nia i macham nogami. 

myśl • 14 stycznia 2018, 07:10

Cza­sem naj­trud­niej jest się do­gadać z sa­mym sobą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 grudnia 2017, 22:40

Za­sypiam w biegu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 grudnia 2016, 04:41

Słowa, słowa, słowa. Ludzie przy­wyk­li je nadużywać. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 grudnia 2016, 04:58

Za­mienię chwilę na minuty. 

myśl • 1 września 2016, 22:00

Wszys­tko już było, i się skończyło. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 marca 2016, 03:30

Jak, nie bać się strachu? 

myśl • 14 lutego 2016, 05:30

Szko­da, że człowiek nie jest świadom swo­jego szczęścia dopóki go nie utraci. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 stycznia 2016, 20:11

Xi_

Jestem sobie wiatrem..jego cieniem nad wodą

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Xi_

Użytkownicy
W X Y
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

1 maja 2018, 09:46Xi_ sko­men­to­wał tek­st Skoro wo­da i ogień [...]

23 stycznia 2018, 09:22Persiasty sko­men­to­wał tek­st Taka pus­ta noc a [...]

23 stycznia 2018, 00:54Xi_ sko­men­to­wał tek­st Wszystko już było, i [...]

23 stycznia 2018, 00:52Xi_ sko­men­to­wał tek­st Spadłam z drze­wa, tyl­ko [...]

23 stycznia 2018, 00:51Xi_ do­dał no­wy tek­st Taka pus­ta noc a [...]

17 stycznia 2018, 10:34Persiasty sko­men­to­wał tek­st Spadłam z drze­wa, tyl­ko [...]

16 stycznia 2018, 23:08Xi_ do­dał no­wy tek­st Spadłam z drze­wa, tyl­ko [...]

14 stycznia 2018, 07:10Xi_ do­dał no­wy tek­st Ludzie myślą, że po­siada­nie [...]

7 grudnia 2017, 22:40Xi_ do­dał no­wy tek­st Czasem naj­trud­niej jest się [...]

11 grudnia 2016, 14:21nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Słowa, słowa, słowa. Ludzie [...]